Quý khách hàng có thể lựa chọn 1 số hình thức thanh toán dưới đây:

Hiện tại chúng tôi chỉ chấp nhận hình thức thanh toán COD. Quý khách hàng nhận hàng và trả tiền cho người giao hàng.